Imieniny : Franciszka Karola
Czwartek, 4 Czerwiec 2020
 • Numer 2
 • Numer 3
 • Numer 4
 • Numer 5
 • Numer 1
Rozlicz PIT w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica

Działania projektu - konferencja podsumowująca

 

Konferencja zakończeniowa miała na celu przedstawienie wypracowanemu optymalnemu modelu rozwoju gminy Sosnowica, która odbyła się 14 grudnia 20076 roku w Zespole Szkół Publicznych w Sosnowicy. Na konferencję zaproszono dwunastu wykładowców, którzy przedstawili następujące zagadnienia dotyczące Projektu:

 

Uwarunkowania środowiskowo – przyrodnicze gminy Sosnowica jako potencjalny czynnik rozwoju gminy

 

 • Mgr Łukasz Czobot specjalista terenowy w Okręgowej Stacji Chemiczno – Rolniczej w Lublinie  „Uwarunkowania glebowe gminy Sosnowica w kontekście innowacyjnego planu rozwoju”

zobacz wykład w pdf

 

 

 • Mgr inż. Andrzej Karaś prezes Zarządu – dyrektor Lubelskiej Fundacji Ochrony Środowiska Naturalnego „Aktualny stan środowiska na terenie gminy Sosnowica w zakresie jakości powietrza atmosferycznego i wód powierzchniowych

zobacz wykład w pdf - część I powietrze, część II woda

 

 

Dzieje gminy Sosnowica. Analiza potencjału historycznego - Dr Dariusz Tarasiuk adiunkt w Instytucie Historii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

zobacz wykład w pdfDywersyfikacja działalności rolniczej jednym z elementów innowacyjnego planu rozwoju gminy

 

 • Mgr Magdalena Szczepanik specjalista ds. Oceny Producenta w Jednostce Certyfikującej Ekogwarancja PTRE Sp. Z o.o. w Lublinie – „Założenia programowe rozwoju rolnictwa ekologicznego na terenie gminy Sosnowica”

zobacz wykład w pdf

 

 • Mgr Kajetan Kościk starszy technik Katedry Produkcji Roślinnej i Agrobiznesu Wydziału Zamiejscowego w Zamościu Akademii Rolniczej w Lublinie – „Bilans energetyczny dotyczący odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Sosnowica – możliwości rozwoju roślin energetycznych w gospodarstwach rolniczych gminy”

zobacz wykład w pdf

 

 • Mgr inż. Jadwiga Tatara specjalista ds. szkoleń i doradztwa EURO-ARO Consulting w Lublinie oraz wykładowca z agroturystyki na Wydziale Kulturoznawstwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie – „Wioska turystyczna jedna z dróg wspierania rozwoju agroturystyki. Turystyka wiejska, ekoturystyka i agroturystyka szansą rozwoju gminy Sosnowica

zobacz wykład w pdf

Analiza potencjałów rozwoju gminy Sosnowica

 

 • Mgr Andrzej Tucki z Zakładu Geografii Regionalnej Uniwerystetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie - "Potencjały i uwarunkowania rozwoju funkcji turystycznych i rekreacyjnych w gminie Sosnowica"

zobacz wykład w pdf

 

 • Dr Monika Hurba z Zakładu Zagospodarowania Przestrzennego i Urbanistyki w Lublinie Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie" Zbiorcze potencjały i uwarunkowania rozwoju gminy Sosnowica"

zobacz wykład w pdf

 

Koncepcja innowacyjnego planu rozwoju gminy Sosnowica - program rozwoju, warunki , kierunki wiodące

 

 • Doc. dr arch. Romuald Dylewski - kierownik Zakładu Zagospodarowania Przestrzennego i Urbanistyki w Lublinie Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie "Innowacyjny plan rozwoju Gminy Sosnowica - synteza autorska"

zobacz wykład w pdf

 

 • Mgr inż. arch. Anna Polska z Zakładu Zagospodarowania Przestrzennego i Urbanistyki w Lublinie Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie " Środowisko Kulturowe Gminy Sosnowica"

zobacz wykład w pdf

 

 • mrg Emilia Niećko zastepca dyrektora Biura Planowania Przestrzennego w Lublinie "Opinia do koncepcji innowacyjnego Planu Rozwoju Gminy Sosnowica; program rozwoju, warunki i kierunki wiodące"

zobacz opinię w pdf

 

 • prof. dr hab. Krzysztof Wojciechowski z Katedry Turystyki i Rekreacji Zamiejscowego Wydziału Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej Akademi Wychowana Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie i Instytutu Nauk o Ziemi Wydziału Biologii i Nauki o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie "Opinia o opracowaniu pn: Opracowanie Innowacyjnego Planu Rozwoju Gminy Sosnowica".

zobacz opinię w pdf

 Po zakończeniu części oficjalnej goście zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich w Sosnowicy. Na stole królowały tradycyjne potrawy lokalnej kuchni Polesia Lubelskiego.

 

 

 

 

 

 

 

Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowch przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.
Rozlicz PIT w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica
Przekaż 1% w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica

Strona korzysta z plików cookies. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania tego rodzaju plików. Więcej informacji o cookie znajdziesz tutaj: privacy policy.

Akceptuje pliki cookie z tej strony
EU Cookie Directive Module Information