Imieniny : Filipa Pauliny
Wtorek, 26 Maj 2020
  • Numer 2
  • Numer 3
  • Numer 4
  • Numer 5
  • Numer 1
Rozlicz PIT w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica

Witaj na stronie Gminy Sosnowica

Ptasia Grypa - Komunikat

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

 

KOMUNIKAT


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Parczewie informuje, zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017r w
sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy
ptaków ( Dz.U. 2017 poz.722).
W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków wywołanej wirusem grypy
A podtypu H5 i H7, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1) zakazuje się:
 pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze
zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,
 wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany
drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;
2) nakazuje się:
 utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,
 zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest
utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale
w pomieszczeniach mieszkalnych,
 utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników
wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,
 przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed
kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich od-chodami,
 karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób
zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich
odchodami,
 wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków
inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej
zabezpieczenie wejść i wyjść z tych budynków – w przypadku ferm, w których
drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,
 stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których
jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego,
przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku – w przypadku ferm,
w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,
 stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu
zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków
inwentarskich,
 oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu
przed każdym ich użyciem,

 powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin
uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności
związanych z obsługą drobiu, k
 dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem
dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych
ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności.
2. Posiadacz drobiu zawiadamia organ Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższy
podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej o wystąpieniu u
drobiu następujących objawów klinicznych:
1) zwiększonej śmiertelności;
2) znaczącego spadku pobierania paszy i wody;
3) objawów nerwowych takich jak: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł,
niezborność ruchów;
4) duszności;
5) sinicy i wybroczyn;
6) biegunki;
7) nagłego spadku nieśności.

Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowch przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.
Rozlicz PIT w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica
Przekaż 1% w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica

Strona korzysta z plików cookies. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania tego rodzaju plików. Więcej informacji o cookie znajdziesz tutaj: privacy policy.

Akceptuje pliki cookie z tej strony
EU Cookie Directive Module Information