Imieniny : Boguslawa Tekli
Poniedziałek, 23 Wrzesień 2019
 

Projekty UE (2004 - 2006) - Opracowanie innowacyjnego planu rozwoju Gminy Sosnowica opartego na posiadanym potencjale i czynnym wykorzystaniu transferu wiedzy

  

OPRACOWANIE INNOWACYJNEGO PLANU ROZWOJU GMINY SOSNOWICA

OPARTEGO NA POSIADANYM POTENCJALE

I CZYNNYM WYKORZYSTANIU TRANSFERU WIEDZY

 
       Projekt „Opracowanie innowacyjnego planu rozwoju Gminy Sosnowica opartego na posiadanym potencjale i czynnym wykorzystaniu transferu wiedzy" był adresowany do samorządu szczebla gminnego, nowych inwestorów / przedsiębiorców regionu oraz jednostek naukowo - badawczych, ale przede wszystkim dla mieszkańców gminy Sosnowica.

 

Projekt składał się z następujących elementów:

  1. Przeprowadzenie wszechstronnych badań i analiz potencjału rozwojowego gminy, ze szczególnym uwzględnieniem walorów przyrodniczych, historycznych i geograficznych mogących być ważnym czynnikiem stymulującym turystyczny rozwój gminy.
  2. Opracowanie koncepcji modelowego planu strategicznego rozwoju Gminy Sosnowica w oparciu o nowatorskie metody badawcze.

 

W ramach projektu przeprowadzono:

  • dwie konferencje naukowe poświęcone wypracowaniu i przedstawieniu optymalnego modelu rozwoju gminy Sosnowica
  • cyklu szkoleń warsztatowych poświęconych teoretycznym i praktycznym aspektom związanych z agroturystyką (40 godzin), odnawialnymi źródłami energii (20 godzin) i agroekologii (30 godzin)
  • cykl indywidualnych konsultacji z profesjonalnych doradców związanych z w/w tematami
  • dwóch wyjazdów studyjnych, w czasie których uczestnicy szkoleń w praktyce zapoznali się z funkcjonowaniem wzorcowych gospodarstw agroturystycznych, zajmujących się rolnictwem ekologicznym i prowadzących uprawy roślin energetycznych

 

Ponadto w ranach projektu przygotowano naukowe opracowania dotyczące:

  • Analizy warunków glebowo - klimatycznych w gminie Sosnowica pod katem upraw ekologicznych
  • analizy stanu wody, gleby i powietrza w gminie
  • bilansu energetycznego ze szczególnym uwzględnieniem możliwości rozwoju gminy w aspekcie odnawialnych źródeł energii
  • analizy potencjału rozwojowego gminy.

 

Z efektami projektu można zapoznać w dolnym menu strony.

 

     Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Działania 2.6 Regionalne strategie Innowacyjne Zintegrowane Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 oraz ze środków Budżetu Państwa na podstawie Umowy o dofinansowanie realizacji projektu Nr Z/2.06/II/2.6/21/06/U/10/06 zawartej w Lublinie dn. 7.08.2006 pomiędzy Instytucją Wdrażającą - Samorządem Województwa Lubelskiego z siedzibą w Lublinie, a Gminą Sosnowica.  Okres realizacji od 1.09.2006 do 31.01.2008 roku. Projekt zgodnie z umową opiewał na kwotę 380.466,00 zł, a został zrealizowany na kwotę 374.180,91 zł z czego 9.464,81 zł stanowiły wydatki niekwalifowalne, 273.537,07 kwota dofinansowana ze środków Europejskiego Fudnuszu Społecznego Unii Europejskiej oraz kwota 91.179,03 zł ze środków Budżetu Państwa.

  

Image Image Image Image

   

Strona korzysta z plików cookies. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania tego rodzaju plików. Więcej informacji o cookie znajdziesz tutaj: privacy policy.

Akceptuje pliki cookie z tej strony
EU Cookie Directive Module Information