Imieniny : Wladyslawa Franciszka
Czwartek, 2 Kwiecień 2020
  • Numer 2
  • Numer 3
  • Numer 4
  • Numer 5
  • Numer 1
Rozlicz PIT w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica

Witaj na stronie Gminy Sosnowica

Nabór wniosków na stypendia szkolne na rok szkolny 2019/2020

Wójt Gminy Sosnowica , że w terminie od 1 września 2019 r. do 15 września 2019 r. można składać w Urzędzie Gminy Sosnowica , ul. Spokojna 10 , pokój nr 15 ( 1 piętro) wnioski o przyznanie stypendium szkolnego. W przypadku słuchaczy kolegiów do 15 października 2019 r.

Stypendium szkolne jest skierowane dla uczniów szkół podstawowych i szkół średnich, słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych zamieszkałych na terenie miasta i gminy Sosnowica;
Stypendium szkolne przysługuje:
1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
3. uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528,00 zł netto. Zasady i tryb przyznania stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego określa Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Sosnowica z dnia 31 marca 2005r. ostatnia zmiana : Uchwała Nr IX/49/07 Rady Gminy Sosnowica z dnia z dnia 29 czerwca 2007r.. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sosnowica.


Wójt Gminy Sosnowica
/-/ Sławomir Czubacki

 

Ogłoszenie PDF

 

RODO

 

Wytyczne - 2019

 

WNIOSEK - 2019

 

 

 

Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowch przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.
Rozlicz PIT w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica
Przekaż 1% w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica

Strona korzysta z plików cookies. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania tego rodzaju plików. Więcej informacji o cookie znajdziesz tutaj: privacy policy.

Akceptuje pliki cookie z tej strony
EU Cookie Directive Module Information