Imieniny : Marii Antoniego
Niedziela, 5 Lipiec 2020
  • Numer 2
  • Numer 3
  • Numer 4
  • Numer 5
  • Numer 1
Rozlicz PIT w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica

Opis projektuProjekt "Opracowanie innowacyjnego planu rozwoju Gminy Sosnowica opartego na posiadanym potencjale i czynnym wykorzystaniu transfeu wiedzY" składał się z następujących elementów:

1. Przeprowadzenie wszechstronnych badań i analiz potencjału rozwojowego gminy, ze szczególnym uwzględnieniem walorów przyrodniczych, historycznych i geograficznych mogących być ważnym czynnikiem stymulującym turystyczny rozwój gminy


2. Opracowanie koncepcji modelowego planu strategicznego rozwoju Gminy Sosnowica w oparciu o nowatorskie metody badawcze

 

Zgodnie z celem projektu stworzono planistyczne podstawy dla innowacyjnego wykorzystania potencjału rozwojowego gminy z uwzględnieniem kluczowej roli samorządu w tym procesie. Projekt ma odpowiedź na pytanie: jak uczynić z Sosnowicy gminę turystyczną? Do tego był niezbędny transfer wiedzy do samorządu i stworzenie sieci współpracy. Sosnowica posiada wysoki potencjał turystyczny, który po dokładnych analizach może być siłą napędową jej rozwoju. Realizacja części planistycznej, pozwoliła określić prawidłową koncepcję rozwoju gminy, która wpłynie na kształt późniejszych, realizowanych na jej terenie przedsięwzięć gospodarczych. Naukowo udokumentowane i poparte badaniami analizy, będące przedmiotem projektu, określiły optymalne warunki zrównoważonego jej rozwoju.

 

 

 

Projekt nr Z/2.06/II/2.6/21/06 "Opracowanie innowacyjnego planu rozwoju Gminy Sosnowica opartego na posiadanym potencjale i czynnym wykorzystabniu transferu wiedzy" współfinansowany w 75% przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i 25% ze środków Budżetu Państwa na podstawie Umowy o dofinansowane realizaji projektu Nr Z/2.06/II/2.6/21/06/U/10/06 podpisanej z Instytucją Wdrażającą - Samorządem Województwa Lubelskiego.

 

 

        

Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowch przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.
Rozlicz PIT w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica
Przekaż 1% w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica

Strona korzysta z plików cookies. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania tego rodzaju plików. Więcej informacji o cookie znajdziesz tutaj: privacy policy.

Akceptuje pliki cookie z tej strony
EU Cookie Directive Module Information