Imieniny : Franciszka Karola
Czwartek, 4 Czerwiec 2020
  • Numer 2
  • Numer 3
  • Numer 4
  • Numer 5
  • Numer 1
Rozlicz PIT w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica

Witaj na stronie Gminy Sosnowica

ALPEL WÓJTA GMINY SOSNOWICA


Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Sosnowica!

Każdy z nas chciałby mieszkać w ładnej, czystej i estetycznej okolicy. Wszyscy
lubimy gdy w naszym otoczeniu panuje porządek, ale czy każdy z nas dba o czystość
posesji, chodników, placów oraz terenów, z których korzysta? Niestety nie. Teren gminy w
wielu miejscach jest zaśmiecony papierami, butelkami i innymi nieczystościami, a nadto
sprzyjająca pogoda pozwala na rozwój chwastów.


Narzekając na nieporządek pamiętać należy, że utrzymanie porządku i czystości na terenie
gminy jest nie tylko obowiązkiem jej władz, służb komunalnych ale również i
mieszkańców. Najlepszym sposobem gwarantującym pełne rozwiązanie tego problemu jest
stała i wspólna, codzienna troska o czystość i porządek otoczenia oraz obiektów i terenów,
z których korzystamy na co dzień.


W związku z powyższym zwracam się do wszystkich mieszkańców Gminy Sosnowica oraz
właścicieli i zarządców posesji z apelem o wykonanie prac porządkowych mających na celu
przywrócenie czystości i porządku na terenie naszej gminy oraz poprawę jej estetyki.
Poprzez swoje działanie dajmy dobry przykład tym, którzy nie wypełniają swoich
obowiązków związanych z utrzymaniem czystości. To od Nas zależy czy zdrowe i
przyjazne będzie otaczające nas środowisko.


Obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania czystości i porządku reguluje
art. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz.U.2018.1454 t.j. z dnia 2018.07.30) oraz przyjęty przez Radę Gminy Sosnowica
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sosnowica (Dz. Urz. Woj.
Lub. z 2017r. poz. 4367).


Również na właścicielach/użytkownikach działek rolnych ciążą obowiązki związane z
utrzymaniem ich we właściwym stanie. Rolnicy składający wnioski do ARiMR o
otrzymanie płatności obszarowych, mają obowiązek spełniania minimalnych wymogów
odnośnie przestrzegania zasad dobrej kultury rolnej na tych użytkach rolnych. Obowiązek
przeciwdziałania wystąpienia zjawisk niepożądanych dotyczy również osób, które
posiadają grunty rolne, a nie zgłaszają ich do płatności obszarowych - stosownie do
przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Art. 15 tej
ustawy wymaga od posiadaczy tych użytków odpowiedniej ich ochrony między innymi
poprzez zapobieganie degradacji gruntów spowodowanej nieprzestrzeganiem przepisów o
ochronie roślin uprawnych przed chwastami.


Informuje się ponadto, iż w sytuacji, gdy zachwaszczona i zarośnięta działka przyczyni się
do zwiększenia zagrożenia pożarowego, zaniechanie obowiązku właściwego utrzymania
działki może rodzić odpowiedzialność karną na podstawie art. 82 ustawy z ustawy z dnia 20
maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń (Dz.U.2019.821 t.j. z dnia 2019.05.06).

Wójt Gminy Sosnowica
(-) Sławomir Czubacki

Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowch przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.
Rozlicz PIT w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica
Przekaż 1% w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica

Strona korzysta z plików cookies. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania tego rodzaju plików. Więcej informacji o cookie znajdziesz tutaj: privacy policy.

Akceptuje pliki cookie z tej strony
EU Cookie Directive Module Information