Imieniny : Marii Antoniego
Niedziela, 5 Lipiec 2020
Rozlicz PIT w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica

Stanowiska Wójta Gminy

Stanowiska Wójta Gminy:

 

Pobierz wersję PDF Stanowiska Wójta >>> Stanowisko Wójta Gminy 

nagsosnowica

 

STANOWISKO WÓJTA GMINY SOSNOWICA

Mając na względzie nieścisłe informacje opublikowane w nr 13 Tygodnika Lokalnego WSPÓLNOTA PARCZEWSKA w artykule autorstwa red. J. Dejneka pod tytułem „Sosnowica wydała prawie 90 tys. na nagrody dla urzędników” oraz na portalu internetowym Tygodnika, Wójt Gminy Sosnowica w dniu 4 kwietnia br. wystosował do Redaktora Naczelnego Tygodnika Lokalnego WSPÓLNOTA Wniosek o sprostowanie materiału prasowego – do chwili obecnej sprostowanie nie zostało opublikowane.

Należy zauważyć i przybliżyć opinii publicznej, iż decyzje w sprawie przyznania i wysokości nagród, jak również przyznawania pracownikom dodatków funkcyjnych i specjalnych za 2018r. podejmowała uprzednia Wójt Gminy Sosnowica – P. Krystyna Jaśkiewicz.

Nie mniej jednak mając na względzie transparentność i jawność wydatkowania środków publicznych przedkładam do Państwa wiadomości informacje uzupełniające celem zobrazowania wydatków osobowych w Urzędzie Gminy Sosnowica w 2018r. (bez składek związanych z pracą zatrudnionych osób):

 

Lp.

Stanowisko

Nagroda uznaniowa brutto

Nagroda jubileuszowa brutto

Dodatek funkcyjny

brutto

Dodatek specjalny brutto

Dodatek specjalny środki UE brutto

Uwagi

1

Wójt Gminy Sosnowica

0

0

2340

1690

0

 

2

Sekretarz Gminy

700

0

4080

13168

0

 

3

Skarbnik Gminy

0

0

11080

900

0

 

4

Inspektor ds. obsługi kasowej i płac

0

0

0

0

0

 

5

Inspektor ds. podatków, opłat i windykacji należności

1000

0

0

1735,47 zadanie zlecone

0

LUW Lublin

6

Inspektor ds. obywatelskich, USC, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

2600

0

0

462,22

zadanie zlecone

0

KBW Biała Podlaska

7

Inspektor ds. obsługi organów gminy, oświaty, zdrowia i kultury

500

         

8

Inspektor ds. gospodarki przestrzennej i gospodarki gruntami

500

         

9

Inspektor ds. koordynacji usług komunalnych, rozliczania gospodarki odpadami, nieczystościami i wodociągami

1500

5616

0

0

0

 

10

Inspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych

2100

0

0

8000

8400

 

11

Inspektor ds. turystyki, promocji, współpracy i pozyskiwania funduszy publicznych

600

0

0

0

0

Urlop wychowawczy

12

Inspektor ds. administracyjno – organizacyjnych i pracowniczych

600

0

0

0

0

 

13

Inspektor ds. księgowości budżetowej

600

0

0

250,75 zadanie zlecone

0

LUW w Lublinie

14

Podinspektor ds. dodatków mieszkaniowych, gospodarki lokalowej i gospodarki odpadami

0

0

0

0

0

Urlop wychowawczy

15

Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, gospodarki odpadami i dróg gminnych

700

0

2400

2250

0

 

Wypłata nagród uznaniowych brutto za 2018 rok 15 600,00zł z tego: pracownicy pełniące funkcje publiczne 11 400,00zł, pozostali pracownicy, którzy nie pełnią funkcji publicznych 3 200,00zł, pracownicy, którzy odeszli na emeryturę w 2018 roku 1 000,00zł.

Wypłata nagród jubileuszowych brutto za 2018 rok 71 630,00zł z tego: pracownicy pełniący funkcje publiczne 5 616,00zł, pozostali pracownicy 7 662,00zł, pracownicy, którzy odeszli na emeryturę w 2018 roku 40 832,00zł, wójt poprzedniej kadencji 17 520,00zł.

             

Wójt Gminy Sosnowica

(-) Sławomir Czubacki

 

Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowch przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.
Rozlicz PIT w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica
Przekaż 1% w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica

Strona korzysta z plików cookies. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania tego rodzaju plików. Więcej informacji o cookie znajdziesz tutaj: privacy policy.

Akceptuje pliki cookie z tej strony
EU Cookie Directive Module Information