Imieniny : Magdaleny Bogumily
Piątek, 29 Maj 2020
  • Numer 2
  • Numer 3
  • Numer 4
  • Numer 5
  • Numer 1
Rozlicz PIT w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica

Witaj na stronie Gminy Sosnowica

Ogłoszenie o naborze uczestników do Projektu z zakresu odnawialnych źródeł energii w ramach działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020

Gmina Sosnowica podejmuje działania w celu  przygotowania wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie Projektu z zakresu odnawialnych źródeł energii w ramach działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020
 Nabór uczestników prowadzony jest przez Gminę Sosnowica w celu przygotowania wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie dostawy i montażu instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii w ramach działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.
 
Uczestnikami mogą być:
– osoby fizyczne/właściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych, zameldowane/i i zamieszkali  na terenie Gminy Sosnowica wyrażający zgodę na użyczenie nieruchomości na cele projektu (obowiązek zawarcia umowy użyczenia w terminie określonym przez Gminę),
- w przypadku współwłasności nieruchomości wszyscy współwłaściciele muszą wyrazić zgodę na użyczenie nieruchomości na cele projektu (podpisać umowę użyczenia),
- osoby, które złożyły kompletną Ankietę dotyczącą udziału w Projekcie,
- osoby nie posiadające jakichkolwiek zaległości finansowych z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych należności wobec Gminy Sosnowica.
4. Projekt będzie realizowany przez Gminę Sosnowica  tylko i wyłącznie w przypadku otrzymania dofinansowania ze środków RPO WL na lata 2014-2020.

Gmina Sosnowica będzie się kierowała warunkami i kryteriami konkursu ogłoszonego przez UMWL w ramach działania 4.1 i na tej podstawie zostaną ustalone preferencje w kolejności typów instalacji ujętych w projekcie, przewiduje się następujące instalacje:
Mikro instalacje fotowoltaiczne
Kotły na biomasę
Kolektory słoneczne
Popmy ciapła na potrzey cwu


Po ukazaniu się ogłoszenia o naborze zostanie opracowany Regulamin rekrutacji uczestników, który zostanie opublikowany na stronie internetowej  http://sosnowica.pl/ i będzie wiążący dla zainteresowanych udziałem w projekcie.

Zapraszamy osoby zainteresowane, które chcą wziąć udział w projekcie pozwalającym na dofinansowanie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, do zgłaszania się do siedziby Urzędu Gminy Sosnowica (pokój nr 20) celem wypełnienia Ankiety (zał. Nr 1, zał. Nr 2, zał. Nr 3, zał. Nr 4).

Załącznik nr 1 - Instalacja fotowoltaiczna

Załącznik nr 2 - Kocioł na biomasęocioł na biomasę

Załącznik nr 3 - Solary

Załącznik nr 4 - Popma ciepła (cwu)

UWAGA!!!
Nie jest dopuszczalne wykorzystanie energii na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, w tym działalności rolniczej. Wielkość poszczególnych instalacji będzie uzależniona od ilości domowników oraz potrzeb mieszkańców (wyposażenia budynków).

Nie dopuszcza się montażu instalacji na dachach o pokryciu zawierającym azbest.

Możliwość realizacji projektu jest uzależniona od uzyskania dofinansowania!!!
Zapisy będą przyjmowane do 31 maja 2019r w godz. pracy Urzędy Gminy Sosnowica tj.
pon., śr. – pt. - od 7.30 do 15.30, wt. od 8.30 do 16.30.


Uwaga!!! Przedłużono termin składania ankiet do dnia 07.06.2019r.


Informacje telefoniczne można uzyskać pod nr tel. 82 59 12 152 wew. 126 oraz  507 064 226.

Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowch przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.
Rozlicz PIT w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica
Przekaż 1% w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica

Strona korzysta z plików cookies. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania tego rodzaju plików. Więcej informacji o cookie znajdziesz tutaj: privacy policy.

Akceptuje pliki cookie z tej strony
EU Cookie Directive Module Information