Imieniny : Anieli Jana
Sobota, 28 Marzec 2020
Rozlicz PIT w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica

Utworzenie dziennego ośrodka wsparcia w gminie Sosnowica

Wybierz projekt:

Termomodernizacja Zespołu Szkół Publicznych w Sosnowicy

Utworzenie dziennego ośrodka wsparcia w gminie Sosnowica

 

EFRR

O PROJEKCIE


Projekt „Utworzenie dziennego ośrodka wsparcia w gminie Sosnowica” jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, Działania 13.2 Infrastruktura usług społecznych.
Całkowita wartość projektu wynosi 1 487 954,51 zł, zaś wartość dofinansowania 1 229 003,68 zł.
Zakończenie rzeczowe projektu: do 31.10.2018 r.
Przedmiotem projektu jest przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania w części biurowej budynku w celu utworzenia dziennego ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi w Sosnowicy.
Celem nadrzędnym projektu jest wzrost rozwoju gospodarczego i konkurencyjności obszaru wiejskiego a także poprawa jakości życia mieszkańców.
Celem głównym projektu jest poprawa stanu wyposażenia gminy Sosnowica w infrastrukturę usług społecznych wykorzystywanych przez osoby wykluczone lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Cele szczegółowe:
• zwiększenie dostępu do zajęć aktywizujących społecznie i zawodowo osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym,
• wyrównywanie różnic w jakości i dostępie do usług społecznych osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym,
• wzrost możliwości usamodzielnienia się i rozwoju osobistego,
• aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym,
• wzrost włączenia społecznego.

W gminie zostanie poprawiony stan wyposażenia w infrastrukturę usług społecznych wykorzystywanych przez osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym. Utworzony zostanie ośrodek wsparcia dziennego dla osób wykluczonych, przez co poprawi się dostęp do opieki społecznej na poziomie lokalnych społeczności osób potrzebujących wsparcia. Prowadzone będą zajęcia mające na celu aktywizację społeczno-zawodową osób wykluczonych, przez co zwiększone zostaną szanse na ich usamodzielnienie się społeczne i ekonomiczne, nabycie nowych umiejętności społecznych i zawodowych. Zmniejszeniu ulegnie zjawisko wykluczenia społecznego w gminie.
Efekty: poprawa jakości życia mieszkańców, wzrost rozwoju gospodarczego i konkurencyjności gminy

Zasięg projektu:
• województwo: lubelskie,
• powiat: parczewski,
• gmina: Sosnowica,
• miejscowość: Sosnowica.

EFRR

Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowch przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.
Rozlicz PIT w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica
Przekaż 1% w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica

Strona korzysta z plików cookies. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania tego rodzaju plików. Więcej informacji o cookie znajdziesz tutaj: privacy policy.

Akceptuje pliki cookie z tej strony
EU Cookie Directive Module Information