Termomodernizacja Zespołu Szkół Publicznych w Sosnowicy

Utworzono: poniedziałek, 30, lipiec 2018 10:51
Poprawiono: wtorek, 08, październik 2019 17:34
jaworski
Odsłony: 4479

Wybierz projekt:

1. Termomodernizacja Zespołu Szkół Publicznych w Sosnowicy

 

2. Utworzenie dziennego ośrodka wsparcia w gminie Sosnowica

 

3. MODERNIZACJE I ZAGOSPODAROWANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W NOWYM ORZECHOWIE NA IZBĘ PAMIĘCI RYBACKIEJ”

 

4. ,,Rewitalizacja w Gminie Sosnowica’’

 

5. Przebudowa i rozbudowa świetlicy  wiejskiej  w Starym Orzechowie.

 

6. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej- Szlakiem Tadeusza Kościuszki.

 

7. Budowa targowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Sosnowica.

 

 

EFRR

O PROJEKCIE


Projekt „Termomodernizacja Zespołu Szkół Publicznych w Sosnowicy” jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.
Całkowita wartość projektu wynosi 1 545 453,01 zł, zaś wartość dofinansowania 850 063,19 zł.
Zakończenie rzeczowe projektu: do 31.10.2018 r.
Przedmiotem projektu jest głęboka termomodernizacja budynku użyteczności publicznej (Zespół Szkół Publicznych) wraz z zastosowaniem OZE.
Celem nadrzędnym projektu jest poprawa stanu środowiska oraz wzrost potencjałów rozwojowych gminy wiejskiej Sosnowica i jakości życia mieszkańców.
Celem głównym projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Sosnowica.
Cele szczegółowe:
• poprawa stanu technicznego budynków Zespołu Szkół Publicznych w Sosnowicy wraz ze wzrostem wykorzystania OZE,
• ograniczenie zużycia energii ze źródeł konwencjonalnych oraz wzrost udziału energii produkowanej z OZE,
• poprawa jakości świadczenia usług i użytkowania obiektu użyteczności publicznej,
• zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych budynków,
• dywersyfikacja dostaw energii i wzrost bezpieczeństwa energetycznego,
• obniżenie emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery oraz poprawa walorów gminy.
Poprawiony zostanie stan infrastruktury technicznej budynków ZSP w gminie Sosnowica oraz wzrośnie wykorzystanie OZE. Termomodernizacja budynków zmniejszy zapotrzebowanie na energię cieplną zużywaną na cele grzewcze, poprawi się efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej i wzrośnie komfort ich użytkowania. Poprawi się standard świadczenia usług edukacyjnych. Nastąpi wzrost bezpieczeństwa energetycznego, osiągnięty zostanie efekt ekologiczny - zostanie ograniczone zużycie surowców konwencjonalnych, których spalanie powoduje zanieczyszczenie powietrza i efekt cieplarniany. Zmniejszą się koszty eksploatacyjne, a zaoszczędzone w ten sposób fundusze, gmina będzie mogła przeznaczyć na inne inwestycje. Odnawialne źródła energii będą mogły zostać wykorzystane do stworzenia „proekologicznego” wizerunku regionu, co przyciągnie inwestorów do gminy.
Efekty: poprawa stanu środowiska naturalnego, wzrost potencjałów rozwojowych gminy Sosnowica, podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej i walorów turystycznych regionu, wzrost jakości życia mieszkańców.

Zasięg projektu:
• województwo: lubelskie,
• powiat: parczewski,
• gmina: Sosnowica,
• miejscowość: Sosnowica.

 

EFRR

 

 

Strona korzysta z plików cookies. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania tego rodzaju plików. Więcej informacji o cookie znajdziesz tutaj: privacy policy.

Akceptuje pliki cookie z tej strony
EU Cookie Directive Module Information