Imieniny : Szymona Konstancji
Poniedziałek, 18 Luty 2019
  • Numer 2
  • Numer 3
  • Numer 4
  • Numer 5
  • Numer 1
 

Witaj na stronie Gminy Sosnowica

PROJEKT

projekt msp

Wsparcie rozwojowe dla MŚP z podregionu bialskiego i chełmsko-zamojskiego

 

O projekcie: 

Projekt ma na celu poprawę konkurencyjności przedsiębiorstw sektora MŚP/osób samozatrudnionych oraz przystosowanie pracodawców i pracowników do koniecznych zmian związanych z globalnymi trendami. Trwała zmiana w zakresie poziomu zatrudnienia i rozwoju kompetencji pracowników wymaga działań mających na celu poprawę jakości zarządzania przedsiębiorstwami. Wsparcie w ramach Projektu przyczyni się do poprawy adaptacyjności przedsiębiorstw sektora MŚP i ich pracowników lub osób samozatrudnionych.

Dofinansowanie można uzyskać na rozwój kompetencji osób samozatrudnionych i pracowników przedsiębiorstw MŚP zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami oraz na kompleksowe usługi rozwojowe odpowiadające na ich potrzeby. Usługi rozwojowe ze środków EFS w ramach Projektu realizowane są wyłącznie na usługi wpisane do Bazy Usług Rozwojowych (z oznaczeniem "możliwość dofinansowania z EFS") za pomocą Karty Usługi przez uprawnione podmioty.

Z dofinansowania unijnego wyłącznie mogą skorzystać:

  1. przedsiębiorstwa sektora MŚP prowadzący działalność na terenie obszaru podregionu bialskiego i chełmsko-zamojskiego oraz ich pracownicy/kadra zarządzająca;
  2. osoby prowadzące działalność na terenie obszaru podregionu bialskiego i chełmsko- zamojskiego.

 
Projekt jest skierowany wyłącznie do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, spełniających kryteria określone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w art. 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 i ich pracowników.
Przedsiębiorstwa muszą posiadać siedzibę (filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) w podregionie bielskich lub chełmsko-zamojskim, a także być pojedynczym przedsiębiorstwem, a nie grupą przedsiębiorstw (np. klastry).
 
Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw sektora MŚP/osób samozatrudnionych z obszaru podregionu bialskiego i chełmsko-zamojskiego w okresie 18.04.2017- 31.12.2018.  

Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (wysokość dofinansowania wynosi 16.218.510,00zł).

Zainteresowanych udziałem w Projekcie zachęcamy do rejestracji i zakładania profili (dla przedsiębiorców i pracowników biorących udział w usłudze rozwojowej) w Bazie Usług Rozwojowych na stronie https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ . Po rejestracji możliwy będzie wybór usług rozwojowych według potrzeb danego przedsiębiorstwa i przyczyni się to do efektywnego procesu rekrutacji.

--  plakat reklamowy

 

 

 

 

 

Strona korzysta z plików cookies. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania tego rodzaju plików. Więcej informacji o cookie znajdziesz tutaj: privacy policy.

Akceptuje pliki cookie z tej strony
EU Cookie Directive Module Information