Imieniny : Filipa Pauliny
Wtorek, 26 Maj 2020
Rozlicz PIT w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Sosnowica - Partycypacja społeczna

Sosnowica, dnia 12 kwiecień 2017 r.

 

 

SOSNOWICA – REWITALIZACJA

 

PARTYCYPACJA SPOŁECZNA

 

Prace nad przygotowaniem, koordynowaniem i tworzeniem warunków do prowadzenia rewitalizacji prowadzić będzie Gmina Sosnowica. Dla sprawnego prowadzenia prac został powołany Zespół Projektowy oraz zostanie powołana Rada Rewitalizacji - oba podmioty powołane w formie zarządzenia Wójta Gminy na okres realizacji projektu.

 

Program rewitalizacji zostanie wypracowywany przez samorząd gminny i poddawany dyskusji w oparciu o diagnozę lokalnych problemów: społecznych, gospodarczych, przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych i środowiskowych. Prace nad przygotowaniem programu, jak również wdrażanie (realizacja) programu oparte będą na współpracy ze wszystkimi grupami interesariuszy, w tym szczególnie z mieszkańcami obszarów rewitalizacji, innymi ich użytkownikami, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi.

 

Partycypacja społeczna jest wpisana w proces rewitalizacji, jako fundament działań na każdym etapie tego procesu (diagnozowanie, programowanie, wdrażanie, monitorowanie). Skonsolidowanie wysiłków różnych podmiotów na rzecz obszaru rewitalizacji jest ważnym warunkiem sukcesu.

Partycypacja ukierunkowana jest na możliwie dojrzałe jej formy, a więc nieograniczające się jedynie do informacji czy konsultacji działań władz lokalnych, ale dążące do zaawansowanych metod partycypacji, takich jak współdecydowanie czy kontrola obywatelska.

 

Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowch przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.
Rozlicz PIT w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica
Przekaż 1% w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica

Strona korzysta z plików cookies. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania tego rodzaju plików. Więcej informacji o cookie znajdziesz tutaj: privacy policy.

Akceptuje pliki cookie z tej strony
EU Cookie Directive Module Information