Imieniny : Filipa Pauliny
Wtorek, 26 Maj 2020
Rozlicz PIT w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Sosnowica - Ogłoszenie o naborze kandydatów do Rady Rewitalizacji

Pomoc Techniczna - logo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Sosnowica, dnia 3 kwietnia 2017 r.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SOSNOWICA

o naborze kandydatów do Rady Rewitalizacji Gminy Sosnowica

 

Na podstawie Zarządzenia Nr 20 Wójta Gminy Sosnowica z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Rady Rewitalizacji w Gminie Sosnowica informuję, że w dniach od 4 kwietnia 2017 r. do 10 kwietnia 2017 r. odbędzie się zgłaszanie kandydatów na członków Rady Rewitalizacji w Gminie Sosnowica.

Rada Rewitalizacji pełni funkcję opiniodawczo – doradczą Wójta Gminy, reprezentuje wszystkich interesariuszy rewitalizacji w działaniach podejmowanych przez Gminę, w związku z przygotowaniem, przeprowadzeniem i oceną działań rewitalizacyjnych.

W skład Rady wchodzą m.in. mieszkańcy Gminy, przedstawiciele organizacji pozarządowych z siedzibą na terenie Gminy Sosnowica oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Sosnowica.

Zgłoszenia kandydatów z w/w grup będą przyjmowane na podstawie karty zgłoszenia kandydata na członka Rady:

  1. przedstawiciele mieszkańców Gminy- załącznik Nr 1 do Zasad wyznaczania składu oraz działania Rady Rewitalizacji w Gminie Sosnowica;
  1. przedstawiciele organizacji pozarządowych z siedzibą na terenie Gminy Sosnowica załącznik Nr 2 do Zasad wyznaczania składu oraz działania Rady Rewitalizacji w Gminie Sosnowica;
  2. przedstawiciele przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Sosnowica- załącznik Nr 3 do Zasad wyznaczania składu oraz działania Rady Rewitalizacji w Gminie Sosnowica. 

Karty zgłoszeń kandydatów są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sosnowica, na stronie internetowej Urzędu Gminy Sosnowica – www.sosnowica.pl oraz w sekretariacie Urzędu Gminy Sosnowica, pok. nr 9, w godzinach pracy Urzędu Gminy od godziny 7.30 do godziny 15.30.

Zgłoszenia kandydatów na członków Rady Rewitalizacji należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Sosnowica, pok. nr 9, w godzinach pracy Urzędu Gminy od godziny 7.30 do godziny 15.30 do dnia 10 kwietnia 2017 roku.

Zgłoszenia złożone po upływie wyznaczonego terminu  tj. po dniu 10 kwietnia 2017 r. pozostaną bez rozpatrzenia. 

Wójt Gminy Sosnowica

 

Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowch przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.
Rozlicz PIT w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica
Przekaż 1% w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica

Strona korzysta z plików cookies. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania tego rodzaju plików. Więcej informacji o cookie znajdziesz tutaj: privacy policy.

Akceptuje pliki cookie z tej strony
EU Cookie Directive Module Information