Imieniny : Jaromira Justa
Czwartek, 28 Maj 2020
Rozlicz PIT w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica

Dofinansowanie ze środków krajowych - Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki w Lublinie

  

Przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej

dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

 8 kwietnia 2009 roku Gmina Sosnowica podpisała Umowę Dotacji Nr 106/2009/D/EE na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: Działania w zakresie edukacji ekologicznej w Gminie Sosnowica" z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Lublinie.

W wyniku realizacji zadania został osiągnięty efekt ekologiczny i rzeczowy:

 • pogłębienie wiedzy przyrodniczej i kształtowanie właściwych postaw wobec otaczającego środowiska,
 • opracowanie i postawienie 5 sztuk tablic, nagranie i opracowanie filmu turystyczno - krajobrazowego w nakładzie 100 sztuk egzemplarzy płyt.

Planowany koszt wynosił 8.815,00zł /kwota dotacji 50% udokumentowanych kosztów zadania/ , a termin realizacji do dnia 30.09.2009r.  Gmina uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony i Gospodarki Wodnej w Lublinie w kwocie 4.407,00zł

 

3 września 2008 roku Gmina podpisała umowę dotacji nr 231/2008/D/EE na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Działania w zakresie edukacji ekologicznej w Gminie Sosnowica" z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Lublinie.

 W wyniku realizacji zadania zostanie osiągnięty efekt ekologiczny i rzeczowy:

 • pogłębienie wiedzy przyrodniczej i kształtowanie właściwych postaw wobec otaczającego środowiska
 • wznowienie wydania i uaktualnienie mapy turystyczno - krajoznawczej w nakładzie 1000 sztuk, wydanie folderu w nakładzie 5000 sztuk, konkursy (plastyczny, na ekologiczny transparent, piosenki ekologicznej oraz przyroda w poezji) organizowane przez Zespół Szkół Publicznych w Sosnowicy.

Planowany koszt zadania 8.320,00zł /dotacji w wysokości nieprzekraczającej 50% udokumentowanych kosztów zadania/, a realizacja zadania do 30.11.2008r.

W dniach 22, 27 i 31 października 2008 roku uczniowie klas VI, IV, i V brali udział w terenowej lekcji przyrodniczej w pobliskim lasku i okolic szkoły. 22 września 2008 roku uczniowie klas IV, V, VIa i VIb udali się do Poleskiego Parku Narodowego, w tym ścieżka dydaktyczna Dominik oraz Muzeum Poleskiego Parku Narodowego w Załuczu. 20 września 2008 roku dzieci i młodzież Zespołu Szkół Publicznych w Sosnowicy włączyli się w Akcję Sprzątania. 12 listopada 2008 roku odbył się konkurs recytatorski pod hasłem "Ochrona środowiska i krajobrazu przyrodniczego w poezji i prozie". 30 października 2008 roku odbył się konkurs piosenki ekologicznej. W miesiącu październiku odbył się konkurs plastyczny na ekologiczny transparent  oraz Plastyczny "Chrońmy rośliny i zwierzęta w swoim otoczeniu" . Wszystkie działania prowadzone były przez Zespół Szkół Publicznych w Sosnowicy.

 

 9 września 2009 roku Gmina podpisała umowę dotacji nr 271/2009/D/OP na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Nasadzenie drzew i krzewów wieloletnich w gminie Sosnowica" z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Lublinie.

W wyniku realizacji zadania zostanie osiągnięty efekt ekologiczny i rzeczowy:

 • utworzenie nowych terenów zieleni, poprawa wyglądu estetycznego otoczenia
 • zakup sadzonek drzew i krzewów wieloletnich do nasadzeń na działkach będących własnością gminy Sosnowica.

Planowany koszt zadania 5.000,00zł /dotacji w wysokości nieprzekraczającej 50% udokumentowanych kosztów zadania/, a realizacja zadania do 31.10.2009r.

Dokonano nasadzeń przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Pieszowoli, świetlicy w Nowym Orzechowie, boisko w Lejnie /działka nr 212/, świetlicy w Turnie i boisku w Górkach (działka nr 100/4).

 

  30 maja 2008 roku Gmina podpisała umowę dotacji nr 151/2008/D/OP na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Nasadzenie drzew i krzewów wieloletnich w gminie Sosnowica" z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Lublinie.

 W wyniku realizacji zadania zostanie osiągnięty efekt ekologiczny i rzeczowy:

 • utworzenie nowych terenów zieleni, poprawa wyglądu estetycznego otoczenia
 • zakup sadzonek drzew i krzewów wieloletnich do nasadzeń na działkach będących własnością gminy Sosnowica.

Planowany koszt zadania 4.000,00zł /dotacji w wysokości nieprzekraczającej 50% udokumentowanych kosztów zadania/, a realizacja zadania do 28.05.2008r.

Dokonano nasadzeń przy Zespole Szkół Publicznych w Sosnowicy, Gminnym Ośrodku Kultury w Sosnowicy, Gminnym Zakładzie Komunalnym w Sosnowicy, remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Pieszowoli, remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w starym Orzechowie, remizie Straży Pożarnej w Nowym Orzechowie, kaplicy w Zienkach, świetlicy w Nowym Orzechowie i świetlicy w Górkach.

 

27 kwietnia 2006 roku została podpisana umowa dotacji nr 136/2006/D/OP na dofinansowanie Leczenie kasztanowców, zabiegi zapobiegające i zwalczające szrotówka kasztnowcowiaczka" z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę dofinansowania w wysokości 4.000,00zł / kwota dotacji do wysokości nie przekraczającej 50% udokumentowanych kosztów zadania. Planowany koszt wynosił 8.200,00zł.

W wyniku realizacji zadania osiągnięto następujący cel:

 • uratowano od zniszczenia niezwykle cennego dla przyrody i krajobrazu gatunku, jaki jest kasztanowiec biały,
 • leczenie kasztanowców, zabiegi zapobiegające i zwalczające szrotówka kasztanowcowiaczka - 173 sztuk drzew.

 

  30 marca 2016 roku Gmina podpisała umowę dotacji nr 90/2008/D/OP na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Urządzenie terenów zieleni na terenie gminy Sosnowica" z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Lublinie.

 W wyniku realizacji zadania zostanie osiągnięty efekt ekologiczny i rzeczowy:

 • podniesienie walorów estetycznych boiska w Zienkach, terenów wokół budynków użyteczności publicznej w Sosnowicy,
 • poprawa jakości powietrza,
 • ochrona przed hałasem.

Planowany koszt zadania 4.180,00zł /dotacja w wysokości nieprzekraczającej 50% udokumentowanych kosztów zadania/, a realizacja zadania do 30.06.2016r.

Dokonano nasadzeń przy Urzędzie Gminy w Sosnowicy oraz  świetlicy wiejskiej w Zienkach.

 

Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowch przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.
Rozlicz PIT w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica
Przekaż 1% w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica

Strona korzysta z plików cookies. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania tego rodzaju plików. Więcej informacji o cookie znajdziesz tutaj: privacy policy.

Akceptuje pliki cookie z tej strony
EU Cookie Directive Module Information