Imieniny : Michala Makarego
Piątek, 10 Kwiecień 2020
Rozlicz PIT w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica

Dofinansowanie ze środków krajowych - Przebudowa drogi gminnej w Turnie

 


PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W TURNIE

  

 7 maja 2012 roku Gmina Sosnowica złożyła wniosek o udzielenie dotacji celowej ze środków Województwa Lubelskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie wsi Turno - Wieś na kwotę dofinansowania 112.005,00zł. Planowany odcinek do modernizacji 1.100,00km o łącznej wartości projektowanych prac 186.675,00zł.

 

W dniu 14 sierpnia 2012 roku została z Województwem Lubelskim podpisana umowa nr Rs.3032.94.2012.KK o udzielenie dotacji celowej na budowę / modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych na dofinansowanie w kwocie 30.000,00zł. Termin realizacji i rozliczenia do 31 października 2012 roku.

 

 W wyniku realizacji zadania została przebudowana droga gminna znajdująca się na działce nr 148 w Turnie na odcinku

  • od km 0+000 do km 1+100 w zakresie robót pomiarowych przy powierzchniowych robotach ziemnych
  • od km 0+000 do km 0+245 w zakresie robót ziemnych wykonanych koparkami z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km - wykonanie koryta uzupełniającego, mechaniczne wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej grubość po zagęszczeniu 10cm - uzupełnienie, podbudowa z kruszywa naturalnego - grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm.

 

Całkowita wartość wykonanych robót wyniosła 50.000,00zł, w tym 30.000,00zł gmina otrzymała zwrotu w ramach dotacji celowej w 2012 roku. Dofinansowanie stanowiło 60% całkowitej wartości wykonanych prac.

 

Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowch przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.
Rozlicz PIT w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica
Przekaż 1% w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica

Strona korzysta z plików cookies. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania tego rodzaju plików. Więcej informacji o cookie znajdziesz tutaj: privacy policy.

Akceptuje pliki cookie z tej strony
EU Cookie Directive Module Information