Imieniny : Jaromira Justa
Czwartek, 28 Maj 2020
Rozlicz PIT w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica

Dofinansowanie ze środków krajowych - Przebudowa drogi w miejscowości Turno

 

 

 

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W TURNIE

  

 7 maja 2013 roku Gmina Sosnowica złożyła wniosek o udzielenie dotacji celowej ze środków Województwa Lubelskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie wsi Turno - Wieś  etap II na kwotę dofinansowania 97.327,67zł. Planowany odcinek do modernizacji 850m o łącznej wartości projektowanych prac 162.212,78zł

     W dniu 5 sierpnia 2013 roku Gmina Sosnowica podpisała umowę Nr RS.3032.102.2013.KK o udzielenie dotacji celowej na budowę / modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych z Województwem Lubelskim w kwocie 50.000,00zł. Termin realizacji i rozliczenia do 31 października 2013 roku.

   W ramach niniejszej umowy Gmina Sosnowica planuje przeprowadzić roboty budowlane w zakresie przebudowy /modernizacji/ drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Turno od km 0+250 do km 0+650. Roboty będą polegały na doprowadzeniu nawierzchni drogi do jednolitej równej nawierzchni o zbliżonej nośności i odporności na czynniki atmosferyczne z wytyczeniem właściwej jednolitej szerokości eliminującej zbędne łuki, wykrzywienie osi drogi. Ubytki pospółki w istniejącej nawierzchni uzupełnione mechanicznie do uzyskania porównywalnej nośności w stosunku do pozostałej części drogi. Cały projektowany do modernizacji odcinek drogi wyrównany mechanicznie w celu umożliwienia rozłożenia równomiernej warstwy wierzchniej. Na tak przygotowanym podłożu wykonana warstwa z kruszywa naturalnego - kamienia z zagęszczeniem mechanicznym walcem drogowym. Grubość warstwy kruszywa po zagęszczeniu 15cm.

 

koszt realizowanej inwestycji po przeprowadzonym postepowaniu przetargowym wynosi 79.946,56zł, w tym 60% dofinansowania w ramach dotacji celowej. 

 

Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowch przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.
Rozlicz PIT w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica
Przekaż 1% w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica

Strona korzysta z plików cookies. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania tego rodzaju plików. Więcej informacji o cookie znajdziesz tutaj: privacy policy.

Akceptuje pliki cookie z tej strony
EU Cookie Directive Module Information