Imieniny : Anieli Jana
Sobota, 28 Marzec 2020
Rozlicz PIT w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica

Projekty UE (2007 - 2013) - Budowa infrastruktury technicznej na terenie usług turystyki w miejscowości Lejno

 

Image Image

 

BUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NA TERENIE USŁUG TURYSTYKI

W MIEJSCOWOŚCI LEJNO GMINA SOSNOWICA

 

Projekt "Budowa infrastruktury technicznej na terenie usług turystyki w miejscowości Lejno Gmina Sosnowica" realizowany w ramach działania 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi" Oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Umowa o przyznanie pomocy Nr 00361-6922-UM0300503/10 zawarta w dniu 15 grudnia 2010 roku z Samorządem Województwa Lubelskiego na kwotę dofinansowania 500.000,00zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich tj. 75% kwoty całkowitej wydatków kwalifikowalnych. Całkowity koszt inwestycji wynosi 898.482,05zł, z czego wydatki kwalifikowalne to 733.638,53zł. Termin zakończenia całość realizacji operacji zaplanowano do październik 2012 roku.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie cel w zakresie poprawy jakości życia dla mieszkańców i turystów, podniesienie estetyki miejscowości, integracja społeczna poprzez budowę infrastruktury technicznej na terenie usług turystyki. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano budowę szaletu, oświetlenie drogowe Lejno, budowę infrastruktury technicznej w tym parking.

Inwestycja została wykonana i rozliczana w 2012 roku, a rozliczona w 2013 roku. Całkowity koszt operacji wyniósł 480.586,04z, w tym Gmina otrzymała zwrot w kwocie 286.834,00zł (co stanowi 59,68% wydatków całkowitych). Koszty kwalifikowalne wyniosły 382.446,33zł.

W ramach inwestycji wykonano chodnik na odcinku od drogi powiatowej w kierunku jeziora Zagłębocze, zatokę postojową i deptak przy jeziorze oraz na całym odcinku oświetlenie uliczne.

 

         

 

         

 

 

Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowch przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.
Rozlicz PIT w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica
Przekaż 1% w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica

Strona korzysta z plików cookies. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania tego rodzaju plików. Więcej informacji o cookie znajdziesz tutaj: privacy policy.

Akceptuje pliki cookie z tej strony
EU Cookie Directive Module Information