Imieniny : Anieli Jana
Sobota, 28 Marzec 2020
Rozlicz PIT w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica

Projekty UE (2007 - 2013) - Remont wiejskiej świetlicy w miejscowości Górki wraz z zagospodarowaniem terenu

 

Image Image

 

REMONT WIEJSKIEJ ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI GÓRKI

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW PUBLICZNYCH

 

Projekt "Remont wiejskiej świetlicy w miejscowości Górki wraz z zagospodarowaniem terenów publicznych" realizowany w ramach działania 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi" Oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Umowa o przyznanie pomocy Nr 00359-6922-UM0300504/10 zawarta w dniu 15 grudnia 2010 roku z Samorządem Województwa Lubelskiego na kwotę dofinansowania 93.894,00zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich tj. 75% kwoty całkowitej wydatków kwalifikowalnych. Całkowity koszt inwestycji wynosi 152.111,98zł, z czego wydatki kwalifikowalne to 125.222,94zł. Termin zakończenia I etapu zaplanowano w kwietniu 2012 roku, a całość realizacji operacji zaplanowano do listopada 2013 roku.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie cel w zakresie poprawy jakości życia, podniesienie estetyki centrum miejscowości, integracja społeczna, wzmocnienie potencjału kulturowego i kapitału społecznego poprzez remont wiejskiej świetlicy i zagospodarowanie terenu. W ramach projektu zaplanowano wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, elewacje, roboty zewnętrzne i wewnętrzne (w tym wydzielenie łazienek i kuchni) oraz wyposażenie placu zabaw.

Inwestycja została wykonana i rozliczana w 2012 roku. W 2013 roku operacja została rozliczona. Całkowity koszt operacji wyniósł 80.526,57zł, w tym Gmina otrzymała zwrot w kwocie 48.197,00zł (59,85% całkowitych kosztów operacji. Koszty kwalifikowalne wyniosły 65.606,95zł.

 

W ramach operacji wykonano remont świetlicy wiejskiej na działce nr 100/3 i wybudowano plac zabaw na działce nr 100/4. Na placu zabaw znalazł się zestaw zabawowy, huśtawka pojedyncza, ławka z bali z oparciem, huśtawka ważka, karuzela tarczowa trójramienna, bujak rower i delfin oraz piaskownica z drewna. Zwrot kosztów inwestycji obejmował również część poniesionych kosztów altanki postawionej w 2011 roku w ramach Funduszu Sołeckiego do wartości wyłączonego zwrotu z funduszu.

Koszt całkowity inwestycji wynióśl 86.947,89zł w związku z pojawieniem się nieprzewidzianych robót dodatkowych w remontowanej świetlicy wiejskiej.

 

 Swietlica wiejska przed remontem

 

   

 

świetlica po remoncie:

          

 

Utworzony plac zabaw

         

 

Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowch przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.
Rozlicz PIT w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica
Przekaż 1% w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica

Strona korzysta z plików cookies. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania tego rodzaju plików. Więcej informacji o cookie znajdziesz tutaj: privacy policy.

Akceptuje pliki cookie z tej strony
EU Cookie Directive Module Information