Imieniny : Franciszka Karola
Czwartek, 4 Czerwiec 2020
Rozlicz PIT w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica

Projekty UE (2007 - 2013) - Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Sosnowicy (roboty wewnętrzne)

 

Image Image

 

REMONT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SOSNOWICY

(ROBOTY WEWNĘTRZNE)

 

Projekt "Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Sosnowicy (roboty wewnętrzne)" realizowany w ramach działania 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi" Oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Umowa o przyznanie pomocy Nr 00358-6922-UM0300505/10 zawarta w dniu 15 grudnia 2010 roku z Samorządem Województwa Lubelskiego na kwotę dofinansowania 86.398,00zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich tj. 75% kwoty całkowitej wydatków kwalifikowalnych. Całkowity koszt inwestycji zaplanowano na kwotę 183.760,00zł, z czego wydatki kwalifikowalne wynoszą 150.623,66zł. Termin końcowy zakończenia realizacji całości operacji zaplanowano na październik 2012 rok.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie cel w zakresie stworzenia obiektu kulturalnego dla mieszkańców Sosnowicy, jak również całej społeczności gminy poprzez remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sosnowicy.

 

Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowch przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.
Rozlicz PIT w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica
Przekaż 1% w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica

Strona korzysta z plików cookies. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania tego rodzaju plików. Więcej informacji o cookie znajdziesz tutaj: privacy policy.

Akceptuje pliki cookie z tej strony
EU Cookie Directive Module Information