Imieniny : Anieli Jana
Sobota, 28 Marzec 2020
Rozlicz PIT w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica

Projekty UE (2007 - 2013) - Zagospodarowanie centrum w Sosnowicy (budowa placu zabaw) kształtowanie obszaru o szczególnym znaczeniu (budowa infrastruktury ulicy Kasztanowej - oświetlenie i chodnik) oraz remont Gminnego Ośrodka Kultury w Sosnowicy - budynku o funkcji kulturalno - społecznej

 

 

Image Image

 

ODNOWA MIEJSCOWOŚCI W ZAKRESIE

ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM W SOSNOWICY (BUDOWA PLACU ZABAW),

KSZTAŁTOWANIE OBSZARU O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU

(BUDOWA INFRASTRUKTURY ULICY KASZTANOWEJ - OŚWIETLENIE I CHODNIK)

ORAZ REMONT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SOSNOWICY

- BUDYNKU O FUNKCJI KULTURALNO - SPOŁECZNEJ

 

Projekt "Odnowa miejscowości w zakresie zagospodarowania centrum Sosnowicy (budowa placu zabaw). kształtowanie obszaru o szczególnym znaczeniu (budowa infrastruktury ulicy Kasztanowej - oświetlenie i chodnik) oraz remont Gminnego Ośrodka Kultury w Sosnowicy - budynku o funkcji kulturalno - społecznej" została zrealizowana w ramach działania 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi" Oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Umowa o przyznanie pomocy Nr 00132-6922-UM0300159/09 zawarta w dniu 26 sierpnia 2009 roku z Samorządem Województwa Lubelskiego na kwotę dofinansowania 456.391,00zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich tj. 75% kwoty całkowitej wydatków kwalifikowalnych. Termin zakończenia zaplanowano do końca 2010 roku.

W wyniku realizacji inwestycji osiągnięto cel w zakresie poprawy wizerunku miejscowości i jakości życia mieszkańców, promowanie miejscowości i jej dziedzictwa kulturowego, wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej.

Kwota całkowita projektu wyniosła 555.272,73zł, w tym koszty kwalifikowalne - 430.845,23zł, a dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - 271.190,00zł. Dofinansowanie wydatków całkowitych ze środków zewnętrznych wyniosło 48,83%.

Wyremontowany Gminny Ośrodek Kultury w Sosnowicy

Image Image Image

 

Wybudowany chodnik z oświetleniem na ul. Kasztanowej

 

         

 

Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowch przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.
Rozlicz PIT w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica
Przekaż 1% w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica

Strona korzysta z plików cookies. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania tego rodzaju plików. Więcej informacji o cookie znajdziesz tutaj: privacy policy.

Akceptuje pliki cookie z tej strony
EU Cookie Directive Module Information