Imieniny : Franciszka Karola
Czwartek, 4 Czerwiec 2020
Rozlicz PIT w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica

Projekty UE (2007 - 2013) - Budowa sieci wodociągowej z Zienek do Komarówki, modernizacja ujęcia wody i rozbudowa sieci wodociągowej w Nowym Orzechowie, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

 

Image Image

 

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z ZIENEK DO KOMARÓWKI,

MODERNIZACJA UJĘCIA WODY I ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W NOWYM ORZECHOWIE,

BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

 

Projekt "Budowa sieci wodociągowej z Zienek do Komarówki, modernizacja ujęcia wody i rozbudowa sieci wodociągowej w Nowym Orzechowie, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków" została zrealizowana w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Umowa o przyznanie pomocy Nr 00124-6921-UM0300034/09 zawarta w dniu 16 grudnia 2009 roku z Samorządem Województwa Lubelskiego na kwotę dofinansowania 1.320.215,00zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich tj. 75% kwoty całkowitej wydatków kwalifikowalnych. Termin zakończenia zaplanowano do końca 2010 roku.

W wyniku realizacji operacji osiągnięto cel w zakresie poprawy życia mieszkańców miejscowości Komarówka, poprzez budowę sieci wodociągowej z Zienek do Komarówki oraz Nowego Orzechowa, Starego Orzechowa i Lejna, jak również uatrakcyjnienie obszaru turystycznego wokół Jeziora Zagłębocze poprzez modernizacją ujęcia wody i rozbudowę sieci wodociągowej w Nowym Orzechowie. Również poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Stary Orzechów. Olchówka, Mościska i Kropiwki, co wpłynie też na rozwój gminy pod względem turystycznym i przyczyni się do ochrony obszarów chronionych gminy. W sumie wybudowano 12 przydomowych oczyszczalni ścieków.

Inwestycję opiewała na kwotę całkowitą 1.902.397,43zł, w tym koszty kwalifikowalne wyniosły 1.511.797,14zł, z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 1.133.847,00zł. Dofinansowanie stanowi 59,6% kosztów całkowitych operacji.

Zmodernizowane ujęcie wody w Nowym Orzechowie

 

Image ImageImage Image

Image Image Image

 

Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowch przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.
Rozlicz PIT w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica
Przekaż 1% w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica

Strona korzysta z plików cookies. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania tego rodzaju plików. Więcej informacji o cookie znajdziesz tutaj: privacy policy.

Akceptuje pliki cookie z tej strony
EU Cookie Directive Module Information