Imieniny : Jaromira Justa
Czwartek, 28 Maj 2020
Rozlicz PIT w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica

Projekty UE (2007 - 2013) - Przedszkole Dobry Start Dzieci w Gminie Sosnowica

 

 

Image Image

 

PRZEDSZKOLE DOBRY START DZIECI W GMINIE SOSNOWICA

 

Projekt "Przedszkole dobry start dzieci w Gminie Sosnowica" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013 Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowę podpisano w dniu 31 lipca 2009 roku na kwotę całkowitą 504.025,00zł, w tym kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 495.025,00zł (co stanowi 98,21% całkowitych wydatków projektu). Okres realizacji projektu zaplanowano w terminie od 1 sierpnia 2009 roku do 30 września 2011 roku.

Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich Gminy Sosnowica poprzez udzielenie wsparcia dzieciom na początkowym etapie edukacji nie objętych obowiązkiem szkolnym.

Cele szczegółowe:

- tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia dzieciom z terenu gminy napotykających bariery o charakterze środowiskowym, ekonomicznym do jaknajwcześniejszego dostępu do wysokiej jakości systemu edukacyjnego umożliwiającego wyrównywanie braków rozwojowych dzieci (między innymi zajęcia logopedyczne, z psychologiem);

- wmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości istniejącej oferty edukacyjnej na terenie gminy dzieciom nie objetych jeszcze szkolnictwem, ukierunkowane na rozwój kluczowych kompetencji oraz wzmocnienie zdolności dzieci do pryszłego kształcenia, a w dalszej perspektywie do przyszłego zatrudnienia w tym rozwijanie aktywności poznawczej, ruchowej i społecznej.

Grupą docelową stanowią dzieci w wieku 3 - 5 lat z terenów wiejskiej gminy Sosnowica, w ogólnej liczbie 50.

Działania projektu:

- przygotowanie organizacyjne przedszkoli poprzez zakupienie brakującego wyposażenia przedszkoli (w tym odkurzacze, stoliki, krzesełka, czajniki, firanki, wykładzina, karnisze). Zostały ponadto doposażone w niezbędne elementy do prowadzenia zajęć i rozwijania umiejętności manualnych (zabawki, plansze dukacyjne, gry manualne, układanki manipulacyjno - konstrukcyjne, pomoce gimnastyczne) oraz materiały edukacyjno - dydaktyczne.

- funkcjonowanie punktów przedszkolnych w miejscowości Sosnowica i w Zienkach przez okres 2 lat przez 5 dni w tygodniu po 5 godzin dziennie w godzinach dostosowanych do potrzeb rodziców zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego wynikającego z ustawy o oświacie. Raz w miesiącu przez 3 godziny dostęp na miejscu do logopedy i psychologa oraz raz w tygodniu godzina nauki języka angielskiego w formie zabawy w celu zaanajomienia się z językiem obcym najbardziej funkcjonującym w społeczeństwie. Dzieci na początku roku otrzymują jednakowe wyprawki.

 

     

 

Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowch przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.
Rozlicz PIT w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica
Przekaż 1% w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica

Strona korzysta z plików cookies. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania tego rodzaju plików. Więcej informacji o cookie znajdziesz tutaj: privacy policy.

Akceptuje pliki cookie z tej strony
EU Cookie Directive Module Information