Imieniny : Jaromira Justa
Czwartek, 28 Maj 2020
Rozlicz PIT w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica

Projekty UE (2007 - 2013) - BUDOWA INNOWACYJNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA REWITALIZOWANYM OBSZARZE GMINY SOSNOWICA

 

 

Projekt Budowa innowacyjnej infrastruktury sportowej na rewitalizowanym obszarze gminy Sosnowica"   złożony w ramach Środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności: objętego osią priorytetową 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013".

Umowa o dofinansowanie nr 00021-6173-SW0300003/14 została podpisana w dniu 30 września 2014 roku w wysokości pomocy 27.288,85 zł, przy czym współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego w kwocie  20.466,63 zł. Całość inwestycji opiewa na kwotę 37.900,00 zł, w tym koszty kwalifikowalne – 30.981,30 zł. Poziom dofinansowania do 85% kosztów kwalifikowalnych. Planowany termin realizacji do 30 listopada 2014 roku.

Operacja ma na celu poprawę konkurencyjności, atrakcyjności turystycznej i rozwój więzi społecznej na rewitalizowanym obszarze miejscowości Sosnowica (obszar LGR), poprzez:
- budowę siłowni zewnętrznej w miejscowości Sosnowica (działka nr 459/4)

W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty cel: Rozwój infrastruktury poprawiającej atrakcyjność inwestycyjną i turystyczną obszaru zależnego od rybactwa.

Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowch przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.
Rozlicz PIT w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica
Przekaż 1% w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica

Strona korzysta z plików cookies. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania tego rodzaju plików. Więcej informacji o cookie znajdziesz tutaj: privacy policy.

Akceptuje pliki cookie z tej strony
EU Cookie Directive Module Information