Imieniny : Anieli Jana
Sobota, 28 Marzec 2020
Rozlicz PIT w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica

Projekty UE (2007 - 2013) - Rewitalizacja miejscowości Pieszowola poprzez remont świetlicy wiejskiej

REWITALIZACJA MIEJSCOWOŚCI PIESZOWOLA POPRZEZ REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

Projekt "Rewitalizacja miejscowości Pieszowola poprzez remont świetlicy wiejskiej"   złożony w ramach Środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności: objętego osią priorytetową 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013".

Umowa o dofinansowanie nr 00005-6173-SW0300063/13/14 została podpisana w dniu 16 stycznia 2014 roku w wysokości pomocy 58.004,06 zł, przy czym współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego w kwocie  43.503,04 zł. Całość inwestycji opiewa na kwotę 89. 770,38 zł, w tym koszty kwalifikowalne – 68.240,08 zł. Poziom dofinansowania do 85% kosztów kwalifikowalnych. Planowany termin realizacji do 30 listopada 2014 roku.

W ramach operacji zaplanowano remont świetlicy na działce nr 1112 – roboty dekarskie, w tym nowe pokrycie dachu blachą trapezową, wykonanie obróbek blacharskich oraz montaż obróbek z tworzyw sztucznych oraz  roboty elewacyjne, w tym ocieplenie ścian i wykonanie elewacji zewnętrznej budynku, wykonanie instalacji odgromowej.

W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty cel: rozwój infrastruktury poprawiającej atrakcyjność inwestycyjną i turystyczną w miejscowości Pieszowola oraz zaspokojenie potrzeb społeczno - kulturalnych mieszkańców wsi poprzez remont świetlicy wiejskiej.  

Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowch przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.
Rozlicz PIT w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica
Przekaż 1% w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica

Strona korzysta z plików cookies. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania tego rodzaju plików. Więcej informacji o cookie znajdziesz tutaj: privacy policy.

Akceptuje pliki cookie z tej strony
EU Cookie Directive Module Information