Imieniny : Anieli Jana
Sobota, 28 Marzec 2020
Rozlicz PIT w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica

Projekty UE (2007 - 2013) - Budowa infrastruktury kulturalno - turystycznej w miejscowości Turno gmina Sosnowica

  

BUDOWA INFRASTRUKTURY KULTURALNO - TURYSTYCZNEJ W MIEJSCOWOŚCI TURNO GMINA SOSNOWICA
 

Projekt "Budowa infrastruktury kulturalno - turystycznej w miejscowości Turno gmina Sosnowica"   złożony w ramach Środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności: objętego osią priorytetową 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013".

 

Umowa o dofinansowanie nr 00026-6173-SW0300006/12/13 została podpisana w dniu 23 kwietnia 2013 roku w wysokości pomocy 139.756,66zł. Przy czym współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego w kwocie 104.817,50zł. Całość inwestycji opiewa na kwotę 202.236,13zł, w tym koszty kwalifikowalne - 164.419,61zł. Poziom dofinansowania do 85% kosztów kwalifikowalnych. Planowany termin realizacji do 31 lipca 2014 roku.

 

W ramach operacji zaplanowano remont świetlicy na działce nr 30 /roboty tynkarsko-malarskie, roboty dekarskie, elewacja i elementy zewnętrzne/, budowa "Miejsca spotkań" na działce nr 30 /plac zabaw z urządzeniami rekreacyjno-wypoczynkowymi i zabawowymi oraz nasadzenia roślin i krzew/, budowa platformy widokowej na działce nr 148 oraz modernizacja drogi dojazdowej Turno. Droga prowadzi w kierunku platformy widokowej, przy której będzie usytuowany parking na 10 miejsc oraz prowadzi do świetlicy wiejskiej i placu zabaw, w wyniku czego łączy się w spójny system, tworzący całość z innymi elementami operacji. 


W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty cel: rozwój infrastruktury poprawiającej atrakcyjność inwestycyjną i turystyczną w miejscowości Turno oraz zaspokojenie potrzeb społeczno - kulturalnych mieszkańców wsi poprzez budowę platformy widokowej wraz z parkingiem, odnowienie wiejskiej świetlicy i budowę placu zabaw oraz drogi dojazdowej.

 

Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowch przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.
Rozlicz PIT w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica
Przekaż 1% w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica

Strona korzysta z plików cookies. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania tego rodzaju plików. Więcej informacji o cookie znajdziesz tutaj: privacy policy.

Akceptuje pliki cookie z tej strony
EU Cookie Directive Module Information