Imieniny : Jaromira Justa
Czwartek, 28 Maj 2020
Rozlicz PIT w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica

Projekty UE (2007 - 2013) - Zakup samochodu na potrzeby selektywnej zbiórki odpadów na tereni Gminy Sosnowica

 

 

Image Image

 

ZAKUP SAMOCHODU NA POTRZEBY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW NA TERENIE GMINY SOSNOWICA

 

Projekt "Zakup samochodu  na potrzeby selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Sosnowica"   złożony w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Umowa o przyznanie pomocy nr 00182-6921-UM0300200/11 została podpisana w dniu 26 października 2011 roku. Planowany koszt całkowity operacji wynosi 330.000,00zł, w tym dofinansowanie w wysokości 200.000,00zł /75% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji/. Koszty kwalifikowalne w wysokości 268.292,68zł.

 

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostałby cel: poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Sosnowica poprzez zakup samochodu do selektywnej zbiórki odpadów.

Okres realizacji projektu do grudnia 2011 roku, który został przedłużony do grudnia 2012 roku.

 

Umowa została rozwiązana w dniu 3 grudnia 2012 roku w związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 roku Nr 236, poz. 2008 z póżn. zm.), która uniemożliwia gminom po 1 lipca 2013 roku prowadzenia działalności w postaci gospodarki odpadami komunalnymi, w tym zwłaszcza odbioru odpadów od mieszkańców gminy, w innej formie niż spółka kapitałowa z udziałem gminy. W związku z tym zakup pojazdu do odbioru odpadów byłby nieracjonalny. Gmina zwróciła się z prośbą o przesunięcie terminu realizacji o okres, który gmina mogła wnioskować tj do września 2013 roku w związku z ewentualną możliwością nowelizacji ustawy. Otrzymaliśmy negatywną odpowiedź. W związku z powyższym umowa została rozwiązana, aby nie blokować środków które mogłyby nie zostać wykorzystane przez Województwo Lubelskie i zwrócone do budżetu Unii Europejskiej.

 

Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowch przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.
Rozlicz PIT w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica
Przekaż 1% w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica

Strona korzysta z plików cookies. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania tego rodzaju plików. Więcej informacji o cookie znajdziesz tutaj: privacy policy.

Akceptuje pliki cookie z tej strony
EU Cookie Directive Module Information