Imieniny : Anieli Jana
Sobota, 28 Marzec 2020
Rozlicz PIT w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica

Projekty UE (2007 - 2013) - Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zienkach, rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Stary Orzechów i Sosnowica oraz na odcinku Stary Orzechów - Komarówka, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

 

Image Image

 

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ZIENKACH,

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCIACH STARY ORZECHÓW I SOSNOWICA

ORAZ NA ODCINKU STARY ORZECHÓW - KOMARÓWKA,

BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

 

 

Projekt "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zienkach, rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości  Stary Orzechów i Sosnowica oraz na odcinku Stary Orzechów - Komarówka, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków."  złożony w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Planowany koszt całkowity operacji wynosi 2.545.242,60zł, w tym dofinansowanie w wysokości 1.552.246,00 /75% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji/. Koszty kwalifikowalne w wysokości 2.069.662,40zł.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie cel: poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Górki, Nowy Orzechów, Pieszowola, Turno, Stary Orzechów dzięki budowie przydomowych oczyszczalni ścieków, jak również mieszkańców Sosnowicy przy ul. Parczewskiej, Starego Orzechowa okolic jeziora Skomelno poprzez rozbudowę sieci wodociągowej oraz Komarówki i Zienek rozbudowując sieć wodociągową która będzie zasilała w wodę ze zmodernizowanego ujęcia wody w Nowym Orzechowie. Całość zadania wpłynie na uatrakcyjnienie obszaru turystycznego gminy oraz ochronę terenów chronionych atrakcyjnych dla odwiedzających gminę.

Okres realizacji projektu do grudnia 2014 roku.

 

W zakres zadania wchodzi:

1) przebudowa i rozbudowa  oczyszczalni ścieków w Zienkach

2) budowa sieci wodociągowej w Sosnowicy, ul. Parczewska

3) budowa sieci wodociągowej w Starym Orzechowie, droga lokalna

4) budowa sieci wodociągowej Stary Orzechów - Komarówka

5) budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w ilości 13 sztuk, w tym do budynków użyteczności publicznej w miejscowości Nowy Orzechów dziłka nr 191/1, Pieszowola - działka nr 1112, budynków wielorodzinnych w Górkach na działkach nr 116/14, nr 116/5 i 116/3 oraz do budynków mieszkalnych w miejscowościach Turno (1szt.), Nowy Orzechów (3szt.), Pieszowoli (3szt.) i Stary Orzechów (1szt.).

 

Obecny stan oczyszczalni w Zienkach:

                

 

Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowch przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.
Rozlicz PIT w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica
Przekaż 1% w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica

Strona korzysta z plików cookies. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania tego rodzaju plików. Więcej informacji o cookie znajdziesz tutaj: privacy policy.

Akceptuje pliki cookie z tej strony
EU Cookie Directive Module Information