Imieniny : Jaromira Justa
Czwartek, 28 Maj 2020
Rozlicz PIT w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica

Projekty UE (2007 - 2013) - Rozbudowa infrastruktury technicznej przy jeziorze Zagłębocze w miejscowości Lejno

 

 

Image Image

 

ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ PRZY JEZIORZE ZAGŁĘBOCZE 

W MIEJSCOWOŚCI LEJNO GMINA SOSNOWICA

 

Projekt "Rozbudowa infrastruktury technicznej  przy jeziorze Zagłębocze w miejscowości Lejno Gmina Sosnowica" złożony w ramach działania 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi" Oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Umowa o przyznanie pomocy Nr 00492-6922-UM030060/12 zawarta w dniu 21 lutego 2012 roku z Samorządem Województwa Lubelskiego na kwotę dofinansowania 102.262,00 ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich tj. 75% kwoty całkowitej wydatków kwalifikowalnych. Całkowity koszt inwestycji wynosi 167.400,70zł, z czego wydatki kwalifikowalne to 136.350,29zł. Termin zakończenia całość realizacji operacji zaplanowano do czerwca 2015 roku.

 

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie cel: poprawa jakości życia mieszkańców i turystów oraz podniesienie estetyki miejscowości poprzez rozbudowę infrastruktury technicznej przy jeziorze Zagłebocze w miejscowości Lejno.  W zakresie zadania zaplanowano budowę zbiornika na nieczystości na działce nr 282/20 /zbiornik bezodpływowy na nieczystości płynne - betonowy o pojemności 10m3 oraz płyty betonowej o powierzchni 21,49m2/ oraz utwardzenie placu przy jeziorze Zagłębocze na działce nr 282/21 o powierzchni 2000m2 w zakresie pospółki o grubości 30cm.

 

 Przed realizacją inwestycji:

         

Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowch przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.
Rozlicz PIT w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica
Przekaż 1% w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica

Strona korzysta z plików cookies. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania tego rodzaju plików. Więcej informacji o cookie znajdziesz tutaj: privacy policy.

Akceptuje pliki cookie z tej strony
EU Cookie Directive Module Information