Imieniny : Jaromira Justa
Czwartek, 28 Maj 2020
Rozlicz PIT w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica

Projekty UE (2007 - 2013) - Montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Sosnowica

 

 

MONTAŻ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH NA TERENIE GMINY SOSNOWICA

  

     Projekt "Montaż kolektorów słonecznych na terenie gminy Sosnowica" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Oś Priorytetowa VI: Środowisko i czysta energia Działanie 6.2 Energia przyjazna środowisku.

Planowany okres realizacji od 23.09.2013r. do 30.06.2014r.

Wartość ogółem 1.347.180,00zł, gdzie całość jest wydatkiem kwalifikowalnym. Wnioskowana kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 1.145.103zl (85% dofinansowania wydatków kwalifikowalnych).

 

    Celem nadrzędnym Projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego w gminie Sosnowica przy jednoczesnym wspieraniu wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich z podniesieniem jakości życia lokalnej społeczności.

Celem głównym jest dywersyfikacja źródeł energii w gminie Sosnowica poprzez wykorzystanie energii promieniowania słonecznego.

Cele szczegółowe:

 • wzrost świadomości mieszkańców gminy o ograniczonych zasobach nieodnawialnych surowców energetycznych i wykorzystaniu OZE;
 • wyposażanie gminy w technologię pozwalającą na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, poprzez zapewnienie dotacji na zakup kolektorów słonecznych;
 • ograniczenie zużycia energii ze źródeł konwencjonalnych;
 • wzrost bezpieczeństwa energetycznego w gminie;
 • zmniejszenie kosztów związanych z podgrzewaniem c.w.u w gospodarstwach domowych i budynkach użyteczności publicznej;
 • obniżenie emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery;
 • poprawa jakości powietrza w regionie;
 • spadek liczby chorób wśród mieszkańców gminy spowodowanych zanieczyszczonym powietrzem;
 • zahamowanie warunków do aktywizacji pozarolniczej działalności gospodarczej i tworzenie miejsc pracy w sektorze agroturystyki.

 

  W ramach realizacji projektu zostanie zamontowanych 104 sztuki zestawów solarnych, w tym 98 sztuk dotyczy obiektów mieszkalnych będących własnością osób fizycznych. Pozostałe dotyczą obiektów użyteczności publicznej:

 • Zespół Szkół Publicznych w Sosnowica;
 • Urząd Gminy w Sosnowicy
 • Przedszkole w Sosnowicy
 • Gminny Ośrodek Kultury w Sosnowicy
 • Szkoła Podstawowa w Zienkach
 • Świetlica w Nowym Orzechowie

  W wyniku realizacji projektu zostanie utworzony serwis umożliwiający dokonywanie transakcji on-line oraz zapewniający kontakty z użytkownikami zamontowanych instalacji solarnych. W serwisie zostaną umieszczone formularze do wyrażenia przez mieszkańców opinii, uwag. Dostępne będą ankiety, w których społeczność będzie mogła zgłosić uwagi i wnioski na temat funkcjonowania kolektorów oraz propozycje kolejnych inwestycji w Gminie odnośnie OZE.

 

 

 
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowch przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.
Rozlicz PIT w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica
Przekaż 1% w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica

Strona korzysta z plików cookies. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania tego rodzaju plików. Więcej informacji o cookie znajdziesz tutaj: privacy policy.

Akceptuje pliki cookie z tej strony
EU Cookie Directive Module Information