Imieniny : Magdaleny Bogumily
Piątek, 29 Maj 2020
Rozlicz PIT w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica

Historia - Kalendarium

 

 

Wybrane wydarzenia z dziejów Sosnowicy i okolic od 1939 roku do 2000 roku

 

IX 1939 - na cmentarzu w Sosnowicy zostali pochowani 3 Zołnierze polscy (Witold Stochmiałek, Kazimierz Wójcik i NN)

 

IX / X 1939 - ludność ukraińska, np. w Górkach witała z radością armię radziecką

 

X 1939 - powstała pierwsza komórka ruchu oporu w Sosnowicy założona przez Stanisława i Józefa Armacińskich

(rozbita po denuncjach miejscowych Ukraińców)

 

początek 1940 - powstanie w Sosnowicy Narodowej Organizacji Wojeskowej (Wacław Topolski "Kobra")

 

II 1940 - powstały szkoły ukraińskie w Sosnowicy i w Górkach

 

1940 - likwidacja parafii neounickiej w Holi

 

I 1941 - utworzenie getta dla ludności Żydowskiej w Sosnowicy

 

koniec 1941 - powstanie w okolicach Sosnowicy silnego oddziału partyzancjkiego złożonego z jeńców radzieckich,

którym udało się uciec z niemieckiej niewoli (Fiodor Kowalow). Od maja 1942 roku w składzie oddziału

im. Józefa Bema Gwardii Ludowej

 

1942 - założenie przez Niemców obozu pracy (300 żydów) w Sosnowicy

 

XI 1942 - likwidacja getta

 

IX 1942 - W Olchówce powstał Komitet Powiatowy PPR (sekretarz Włodzimierz Kaliszuk z Mościsk)

 

2 VI 1943 - atak oddziału AK na budynek Gminy w Sosnowicy, pocztę i mleczarnię. Zastrzelenie sekretarza gminy

współpracującego z Niemcami

 

14 i 17 I, 31 III 1944 - atak oddziału Armii Ludowej na siedzibę Zarządu Gminy w Sosnowicy

 

1944   - bitwa oddziału im. Jarosława Dąbrowskiego Armii Ludowej z Niemcami w okolicach Zienek

 

22 VII 1944 - wyzwolenie Sosnowicy przez wojska radzieckie

 

13 X 1944 - 6 IX 1945   - dobrowolna repatriacja Ukraińców do USRR

 

1944 - w wyniku nowego podziału administracyjnego Polski Sosnowica weszła w skład gminy Wołoskowola powiatu

włodawskiego województwa lubelskiego. Pierwszym wójtem zostaw Czesław Kuczyński.

 

1944 - nacjonalizacja majatków ziemskich (m. in. Libiszowskich, Krassowskich)

 

1944 - 1947 - działalność w rejonie Sosnowicy grup UPA i OUN (m. in. Iwan Romaneczko z Turna "Wołodia", zginął

18 VI 1947 r. w Zaciszu koło Sosnowicy)

 

1944 - 1948 - 128 prawosławnych na terenie dzisiejszej gminy Sosnowica przeszło na katolicyzm.

 

1 VI 1945 - oddział "Jastrzębia" rozbił "samoobronę" ukraińską w Pieszowoli

 

15 XI 1945 - komendant posterunku MO w Sosnowicy poległ w walce z UPA w Holeszowie

 

1 - 2 VI 1946 - atak oddziału "Jastrzębia" na posterunek w Sosnowicy (zginęło 3 milicjantów)

 

21 VI - 12 VII 1946   - w ramach "ewakuacji" ludności ukraińskiej na Ukrainę z terenów dzisiejszej gminy Sosnowica

wywieziona przez stację kolejową we Włodawie 1810 osób.

 

6 IX 1947 - atak oddziału WiN na posterunek w Sosnowicy (zginęło 3 milicjanów)

 

1949 - na bazie dawnego majątku w Sosnowicy utworzono Zespół Państwowych Gospodarstw Rolnych składających

się z PGR Sosnowica Rolna i PGR Sosnowica Rybna

 

1951 - w Sosnowicy powstała Gminna Kasa Spółdzielcza

 

1953 - powstanie z inicjatywy Stefanii Dąbrowskiej biblioteki publicznej w Sosnowicy

 

1954 - 1955 - reforma administracyjna kraju, powstała gromada Sosnowica, która weszla w skład powiatu

parczewskiego

 

1954 -poczatek budowy kanału Wieprz - Krzna

 

1957 - budowa stawów do hodowli ryb w Sosnowicy i w Libiszowie

 

1960 - założono Koło Gospodyń Wiejskich w Sosnowicy

 

1966 - powstał Bank Spółdzielczy w Sosnowicy

 

1969 - do gromady Sosnowica przyłączono Holę i Pieszowolę

 

1 I 1973 - kolejna reforma administracyjna podczas której powstała gmina Sosnowica wchodząca w skład powiatu

parczewskiego, obejmująca sołectwa: Górki, Komarówka, Kropiwki, Lipniak, Lejno, Pieszowola,

Orzechów Nowy, Orzechów Stary, Sosnowica, Sosnowica Dwór, Zienki i Zbójno

 

1975 - utworzono Zbiorczą Szkołę Gminną w Sosnowicy

 

1975 - gmina Sosnowica weszła w skład województwa chełmskiego

 

9 V 1979 - Rada Państwa PRL odznaczyła gminę Sosnowica Krzyżem Grunwaldu II klasy za walkę z faszyzmem

hitlerowskim

 

1987 - oddano do uzytku Dom Strażaka

 

1991 - powstał w Sosnowicy Komitet Modernizacji Szkoły. Dobudowano nowy segment szkoły o 4 izbach lekcyjnych

 

1992   - szkoła otrzymała imię Tadeusza Kościuszko oraz sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski

 

1989 - powstał Gminny Ośrodek Kultury w Sosnowicy

 

1 I 1999 - reforma administracyjna przywraca powiat parczewski w województwie lubelskim, w sklad którego

wchodzi Gmina Sosnowica wraz z miejscowościami: Sosnowica, Stary Orzechów, Nowy Orzechów, Górki,

Komarówka, Kropiwki, Lipniak, Olchówka, Pieszowola, Turno, Zbójno, Zacisze, Zienki, Sosnowica Dwór,

Izabelin, Mościska, Czołoma, Czerniów, Hołodyska.

 

1 IX 1999 - powołano Zespół Szkół Publicznych w Sosnowicy

 

1999   - w wyniku porozumienia Towarzystwa Wiedzy powszechnej w Lublinie oraz Kuratorium Oświaty w Białej

Podlaskiej utworzono przy Zespole Szkół Publicznych w Sosnowicy Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowch przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.
Rozlicz PIT w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica
Przekaż 1% w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica

Strona korzysta z plików cookies. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania tego rodzaju plików. Więcej informacji o cookie znajdziesz tutaj: privacy policy.

Akceptuje pliki cookie z tej strony
EU Cookie Directive Module Information