Innowacyjny plan rozwoju gminy

Utworzono: czwartek, 20, grudzień 2007 12:04
Poprawiono: środa, 27, marzec 2013 16:57
Administrator
Odsłony: 13793

 

 

W oparciu o wnioski ekspertyz zasadne jest planowanie w gminie Sosnowica rozwoju funckji turystycznej i rekreacyjnej na skalę odpowiednią do skali jakości i rangi jej środowiska przyrodniczego i kulturowego. Ale zarazem z uwzględnieniem ich uwarunkowań ograniczających, ochronnych. Biorąc pod uwagę jakość i rangę środowiska, powinien być to rozwój o klasie regionalnej i krajowej (szkoda tych unikalnych w skali kraju potencjałów za zamierzenia niższej klasy).

 

Cele rozwoju

Celem nadrzędnym tak znacznego rozwoju funkcji turystycznej i rekreacyjnej w gminie Sosnowica jest podniesienie rangi regionu poprzez promocję i pełniejsze udostepnienie jego unikalnych w skali kraju i Europy walorów przyrodniczych i kulturowych.

Celem lokalnym tej formy rozwoju jest poprawa jakości i warunków życia mieszkańców Gminy poprzez pełniejsze wykorzystanie jej potencjałów.

 

Dla rozwoju funkcji turystyki i rekreacji w gminie szczególne znaczenie mają następujące wartości przyrodnicze obszaru

 

Nadrzędną wartością kulturową gminy Sosnowica jejst jej przetrwały krajobraz naturalny, często pierwotny, wiążący jej obecne obszary z przeszłością. Wartość tę w ściślejszym znaczeniu tworzą jednak przede wszystkim przetrwałe wartości kultury materialnej i niematerialnej jej bogatej historii.

Największą koncetrację wartości przetrwałej kultury materiialnej i to w zachowanym środowisku przyrodniczym Gminy stanowi sama miejscowość Sosnowica i jej najbliższa okolica. Wyrazem tego jest ustalenie w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego o zasadności utworzenia na tym terenie "parku kultury nr 38" o nazwie "Sosnowicki Park Kultury" . W jego obszar weszły

 

Historyczna przestrzeń kulturowa Sosnowicy kształtowała się od czasów prehistorycznych. Pierwotna nowożytna osada powstała tu w XV wieku  i od tego okresu znajdujemy ślady kultury nowożytnej tego miejsca. Zasoby kulturowe, jakie znalazły się w granicach sosnowickiego parku

 

Polesie - kraina na styku kultur: poleskiej - łacińskiej i ruskiej - bizantyjskiej, a także kultury żydowskiem, znajdująca się też w specyficznym, unikalnym środowisku przyrodniczym - wykształciło swoją silną, fascynującą tożsamość kulturową. Pozostały świadectwa kultury materialnej, zwłaszcza architektury i to nieliczne (krzyże przydrożne, kapliczki). Pozostały slady kultury niematerialnej, tradycji, obyczajów tej ziemi. pozostał także przekaz historii, wyjątkowo bogatej, pogranicznej, o której świadczą m.in. miejsca pamięci wydarzeń.

 

ROZWÓJ TURYSTYKI I REKREACJI na podstawie "Innowacyjnego Planu Rozwoju Gminy Sosnowica"

- Zespół wsi: Nowy Orzechów i Stary Orzechów związany z jeziorami Tomasznie i Skomielno

- Północny rejon rekreacyjny: Bohutyn, Mościska, Olchówka, Kropiwki w strefie Ośrodka Sosnowica

- Zespół turystyczno - rekreacyjny: Zamłyniec - Lejno zwiazany z jeziorem Zagłębocze

- Wsie rekreacyjne: Górki, Komarówka, Turno

- Wsie rekreacyjne: Zienkim, Pieszowola

 

 

Strona korzysta z plików cookies. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania tego rodzaju plików. Więcej informacji o cookie znajdziesz tutaj: privacy policy.

Akceptuje pliki cookie z tej strony
EU Cookie Directive Module Information